Skänken 1, Stigstaholmsvägen 41

Industribyggnad i ett plan på totalt 12.200 kvm varav vidbyggd kontorsdel på 388 kvm. Byggår 1977, kontor och personaldel byggda 1985. Industridelen tillbyggd 1979, 1985, 1988. Fri invändig takhöjd ca 4,60 m. Lastning kan ske genom fyra portar på vardera 4×4 m med lastbryggor och vädertätning. Därutöver finns tre moderna markportar med. Öppna fria ytor medger flexibel användning. Fastigheten är utrustad med fjärrvärme. Fastigheten är fullt uthyrd. SENAB och SONIMA hyr i stort sett hela fastigheten.

Yta

12.200 kvm varav vidbyggd kontorsdel på 388 kvm

Intresseanmälan för Skänken 1, Stigstaholmsvägen 41